Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rajgræs, alm.
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rajgræs, alm. Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rajgræs, alm., ALS-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor ALS-midler
Rajgræs, alm., fop/dim-res, som er morfologisk identisk men resistent overfor fop/dim-midler
Rajgræs, alm., metabolisk res, som er morfologisk identisk men har en metabolisk resistens overfor en række midler

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er klaplagt. Bladene virker bløde og slappe. Undersiden af bladene er stærkt skinnende. Små bladtænder. Skedehinden er kort ca. 1 mm. De nedre bladskeder er ofte rød-violette.

Voksen plante:
Alm. Rajgræs er en mellemstor græsart med 20-50 cm høje, oprette stængler. Bladskederne er noget sammentrykte, og bladundersiderne er stærkt skinnende. De stakløse småaks er samlet i et åbent aflangt aks. Kanten på småaksene vender mod strået i modsætning til Alm. Kvik, hvor fladen af småakset vender mod strået. Frøproduktion: Op til ca. 150 frø pr. aks.

Frø:
Aflangt, næsten rektangulær omkreds. Stakløs. Dækbladet 5-nervet, svagt hvælvet. Bugstilken kort, bred, flad og tæt tiltrykt, samt ofte spredt tandet. Tusindkornsvægt ca. 2,0 g.

Biologi

Formering og spredning:
Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten forekommer hyppigt på ejendomme, hvor den indgår i sædskiftet, enten som grovfoder- eller frøafgrøde. Som ukrudtsplante kan Alm. Rajgræs optræde i alle former for afgrøder, hvor den ved større tætheder kan være noget tabsvoldende. I frømarker med hundegræs, engsvingel og rødsvingel er Alm. Rajgræs uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Rajgræs, alm.
Tysk : Deutsches Weidelgras
Engelsk : Perennial Rye-grass
Latin : Lolium perenne L.
Norsk : Raigras
Svensk : Engelskt Rajgräs
EPPO (Bayer) kode : LOLPE

Rajgræs, alm.: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rajgræs, alm.: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rajgræs, alm.: Skedehinde
Skedehinde
Rajgræs, alm.: Stærkt skinnende <br>
bladunderside
Stærkt skinnende
bladunderside
Rajgræs, alm.: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Rajgræs, alm.: Voksen plante
Voksen plante
Rajgræs, alm.: Frø
Frø
Rajgræs, alm.: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk