Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rajgræs, alm., metabolisk res
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rajgræs, alm., metabolisk res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rajgræs, alm., som er morfologisk identisk men ikke har en metabolisk resistens overfor en række midler

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

"Tidlige stadier:Bladlejet er klaplagt. Bladene virker bløde og slappe. Undersiden af bladene er stærkt skinnende. Små bladtænder. Skedehinden er kort ca. 1 mm. De nedre bladskeder er ofte rød-violette.

Voksen plante:Alm. Rajgræs er en mellemstor græsart med 20-50 cm høje, oprette stængler. Bladskederne er noget sammentrykte, og bladundersiderne er stærkt skinnende. De stakløse småaks er samlet i et åbent aflangt aks. Kanten på småaksene vender mod strået i modsætning til Alm. Kvik, hvor fladen af småakset vender mod strået.

Frøproduktion: Op til ca. 150 frø pr. aks.

Biologi

Formering og spredning:Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:Flerårig.

Betydning

"Arten forekommer hyppigt på ejendomme, hvor den indgår i sædskiftet, enten som grovfoder- eller frøafgrøde. Som ukrudtsplante kan Alm. Rajgræs optræde i alle former for afgrøder, hvor den ved større tætheder kan være noget tabsvoldende. I frømarker med hundegræs, engsvingel og rødsvingel er Alm. Rajgræs uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.
Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Tysk : Deutsches Weidelgras, metabolisch
Engelsk : Perennial Rye-grass, metabolic
Dansk : Rajgræs, alm., metabolisk res
Latin : Lolium perenne L., metabolic
Svensk : Engelskt Rajgräs, metabolisk
Norsk : Raigras, metabolisk
EPPO (Bayer) kode : LOLPE, metabolic

Rajgræs, alm., metabolisk res: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rajgræs, alm., metabolisk res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rajgræs, alm., metabolisk res: Skedehinde
Skedehinde
Rajgræs, alm., metabolisk res: Stærkt skinnende <br>
bladunderside
Stærkt skinnende
bladunderside
Rajgræs, alm., metabolisk res: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Rajgræs, alm., metabolisk res: Voksen plante
Voksen plante
Rajgræs, alm., metabolisk res: Frø
Frø
Rajgræs, alm., metabolisk res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk