Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rajgræs, alm., fop/dim-res
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rajgræs, alm., fop/dim-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rajgræs, alm., som er morfologisk identisk men ikke resistent overfor fop/dim-midler

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

"Tidlige stadier:Bladlejet er klaplagt. Bladene virker bløde og slappe. Undersiden af bladene er stærkt skinnende. Små bladtænder. Skedehinden er kort ca. 1 mm. De nedre bladskeder er ofte rød-violette.

Voksen plante:Alm. Rajgræs er en mellemstor græsart med 20-50 cm høje, oprette stængler. Bladskederne er noget sammentrykte, og bladundersiderne er stærkt skinnende. De stakløse småaks er samlet i et åbent aflangt aks. Kanten på småaksene vender mod strået i modsætning til Alm. Kvik, hvor fladen af småakset vender mod strået.

Frøproduktion: Op til ca. 150 frø pr. aks.

Biologi

Formering og spredning:Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:Flerårig.

Betydning

"Arten forekommer hyppigt på ejendomme, hvor den indgår i sædskiftet, enten som grovfoder- eller frøafgrøde. Som ukrudtsplante kan Alm. Rajgræs optræde i alle former for afgrøder, hvor den ved større tætheder kan være noget tabsvoldende. I frømarker med hundegræs, engsvingel og rødsvingel er Alm. Rajgræs uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae

Navne på andre sprog

Tysk : Deutsches Weidelgras, fop/dim-res
Engelsk : Perennial Rye-grass, fop/dim-res
Dansk : Rajgræs, alm., fop/dim-res
Latin : Lolium perenne L., fop/dim-res
Svensk : Engelskt Rajgräs, fop/dim-res
Norsk : Raigras, fop/dim-res
EPPO (Bayer) kode : LOLPE, fop/dim-res

Rajgræs, alm., fop/dim-res: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rajgræs, alm., fop/dim-res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rajgræs, alm., fop/dim-res: Skedehinde
Skedehinde
Rajgræs, alm., fop/dim-res: Stærkt skinnende <br>
bladunderside
Stærkt skinnende
bladunderside
Rajgræs, alm., fop/dim-res: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Rajgræs, alm., fop/dim-res: Voksen plante
Voksen plante
Rajgræs, alm., fop/dim-res: Frø
Frø
Rajgræs, alm., fop/dim-res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk