Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Natskygge, sort
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Natskygge, sort Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Fuglegræs, som har glatte løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Nærmest ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen tæt behåret på bladundersiden, mens bladoversiden er næsten glat. Længde ca. 6-14 mm.

Løvblade:
Bredt ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen spredt behåret. Længde ca. 10-20 mm.

Voksen plante:
Sort Natskygge er en mellemstor plante med en 30-60 cm høj, opret stængel. Planten kendes især på de store sorte bær. Tværmål på blomst ca. 5-10 mm. Frøproduktion: Op til ca. 500 frø pr. plante.

Frø:
Sammentrykt mandel-ovalformet med ret skarp periferikant. Overfladen netgrubet i et vævemønster. Tusindkornsvægt ca. 0,8 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten, som er sent fremspirende, optræder jævnligt i åbne og/eller sent såede vårafgrøder. I konkurrencestærke afgrøder har planten normalt ingen særlig udbyttemæssig betydning. Derimod kan den let være både generende og tabsvoldende i afgrøder som bederoer og kartofler. Større mængder af Sort Natskygge i grovfoder kan føre til forgiftninger af husdyr.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Natskyggefamilien.
Latin: Solanaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Natskygge, sort
Tysk : Schwarzer Nachtschatten
Engelsk : Black Nightshade
Latin : Solanum nigrum L.
Norsk : Svartsøtvier
Svensk : Nattskatta
EPPO (Bayer) kode : SOLNI

Natskygge, sort: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Natskygge, sort: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Natskygge, sort: Blomst
Blomst
Natskygge, sort: Voksen plante
Voksen plante
Natskygge, sort: Frø
Frø
Natskygge, sort: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk