Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Vindaks, metabolisk res
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Vindaks, metabolisk res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Vindaks, som er morfologisk identisk men ikke har en metabolisk resistens overfor en række midler

Resistens mod herbicider

Der er fundet betydelige bestande af denne ukrudtsart i Danmark, hvilket kræver særlige hensyn i forbindelse med forebyggelse og bekæmplse. Læs mere her.

Kendetegn

Tidlige stadier:Bladlejet er rullet. Bladene er matte, ru og smalle. Bladtænder mangler. Skedehinden er noget flosset og meget lang, op til ca. 7 mm.

Voksen plante:Vindaks er en stor plante med 40-80 cm høje, oprette strå. De små enblomstrede småaks (længde ca. 2,5-3 mm) er samlet i en stor pyramideformet top. Hvert småaks er forsynet med én 5-10 mm lang stak.

Frøproduktion: Op til ca. 5.000 frø pr. plante.
Frø:Lancetformet med meget lang, tynd stak. Tværsnittet nyreformet. Dækbladet kraftigt hvælvet og kort, spredt skæghåret på øverste del, men har fine hårbørster ved basis. Bugstilken meget tynd og kort. Tusindkornsvægt ca. 0,1 g.

Biologi

Formering og spredning:Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:Overvintrende enårig.

Betydning

Arten kan optræde på alle jordtyper. Den forekommer fortrinsvis i efterårssåede afgrøder, hvor den ved større tætheder kan være meget tabsvoldende. Da Vindaks kan opformeres meget hurtigt i sædskifter med en stor vintersædsandel, skal den betragtes som et meget ondartet ukrudt.
Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Graminieae

Navne på andre sprog

Tysk : Gemeiner Windhalm, metabolisch
Engelsk : Loose Silky-bent, metabolic
Dansk : Vindaks, metabolisk res
Latin : Apera spica-venti, metabolic
Svensk : Åkerven, metabolisk
Norsk : Åkerkvein, metabolisk
EPPO (Bayer) kode : APESV, metabolic

Vindaks, metabolisk res: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Vindaks, metabolisk res: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Vindaks, metabolisk res: Skedehinde
Skedehinde
Vindaks, metabolisk res: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Vindaks, metabolisk res: Voksen plante
Voksen plante
Vindaks, metabolisk res: Frø
Frø
Vindaks, metabolisk res: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk