Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Ærenpris, mark
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Ærenpris, mark Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Arve, rød, som har rødbrunprikkede kim- og løvbladundersider.
Stedmoder, ager, som har glatte løvblade.
Ærenpris, storkronet, som har større kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede til næsten trekantede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 3 mm.

Løvblade:
Ægformede med rundtakkede bladrande. Stilkede. Overfladen behåret. Længde ca. 7 mm.

Voksen plante:
Arten er en lille plante med 5-15 cm lange, opstigende til oprette stængler. Største tværmål på blomst ca. 2-3 mm. Mark-Ærenpris kan adskilles fra Storkronet-, Vedbend-, og Flerfarvet Ærenpris på, at blomsterne er placeret i endestillede klaser med dækblade (støtteblad til de enkelte blomster), som tydeligt afviger fra typiske løvblade. Frøproduktion: Op til ca. 100 frø pr. plante.

Frø:
Fladtrykt, ovalt linse-pastilformet med ovalt, centrumplaceret, mørkere farvet bugsidear. Overfladen glat eller meget svagt bølgerynket. Tusindkornsvægt ca. 0,04 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Mark-Ærenpris optræder hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. Arten hører normalt til blandt de mindre betydende ukrudtsarter.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Maskeblomstfamilien.
Latin: Scrophulariaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Ærenpris, mark
Tysk : Feldehrenpreis
Engelsk : Wall Speedwell
Latin : Veronica arvensis L.
Norsk : Bakkeveronika
Svensk : Fältveronika
EPPO (Bayer) kode : VERAR

Ærenpris, mark: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Ærenpris, mark: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Ærenpris, mark: Blomst
Blomst
Ærenpris, mark: Voksen plante
Voksen plante
Ærenpris, mark: Frø
Frø
Ærenpris, mark: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk