Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Spildkorn, rug
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Spildkorn, rug Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hejre, gold, som har sammenvokset bladskede
Spildkorn, byg, som har kraftige tænder
Spildkorn, havre, som ikke har tænder
Spildkorn, hvede, som har tænder med lange randhår

Kendetegn

Tidlige stadier:
Nedre blade tæt fløjlshårede, med ofte rødbrune skeder. Bladplader brede. Skedelukke med små, tydelige tænder.

Voksen plante:
Strå 50-150 cm, opret. Småaks enkeltvis, toradet stillede, med 2 smalle, sylformede yderavner og 2 blomster med lang stak fra dækbladene. Alm. dyrket i Danmark.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig.

Betydning

Optræder lejlighedsvis som spildplante i efterfølgende afgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Spildkorn, rug
Tysk : Roggen, Durchwuchs-
Engelsk : Rye, volunteer
Latin : Secale cereale L.
Norsk : Rug
Svensk : Råg
EPPO (Bayer) kode : SECCE

Spildkorn, rug: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Spildkorn, rug: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Spildkorn, rug: Skedehinde
Skedehinde
Spildkorn, rug: Skedelukke
Skedelukke
Spildkorn, rug: Aks
Aks
Spildkorn, rug: Voksen plante
Voksen plante
Spildkorn, rug: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk