Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Spildkorn, hvede
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Spildkorn, hvede Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hejre, gold, som har sammenvokset bladskede
Spildkorn, byg, som ikke har randhår på tænder
Spildkorn, havre, som ikke har tænder
Spildkorn, rug, som har små, tydelige tænder

Kendetegn

Tidlige stadier:
Nedre blade fløjlshårede. Bladplader brede. Skedelukke med tydelige tænder med lange randhår.

Voksen plante:
Strå 80-120 cm, opret. Småaks enkeltvis, toradet stillede, med 2 brede, hvælvede, mod spidsen kølede yderavner, med 3-5 blomster. I Danmark oftest uden lang stak fra dækbladene. Alm. dyrket.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Optræder lejlighedsvis som spildplante i efterfølgende afgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Spildkorn, hvede
Tysk : Weizen, Durchwuchs-
Engelsk : Wheat, volunteers
Latin : Tricicum aestivum L.
Norsk : Hvete
Svensk : Vete
EPPO (Bayer) kode : TRIAE

Spildkorn, hvede: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Spildkorn, hvede: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Spildkorn, hvede: Lange randhår
Lange randhår
Spildkorn, hvede: Aks
Aks
Spildkorn, hvede: Voksen plante
Voksen plante
Spildkorn, hvede: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk