Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Vortemælk, gaffel
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Vortemælk, gaffel Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Vortemælk, skærm, som har noget større kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 5 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Løvbladene indeholder mælkesaft, som kan iagttages ved at trykke på et afrevet blad. Længde ca. 4 mm.

Voksen plante:
Gaffel-Vortemælk er en lille plante med en 10-20 cm høj, opret stængel, som øverst er gaffelgrenet, deraf navnet. Hele planten indeholder store mængder mælkesaft. Gaffel-Vortemælk kan skelnes fra Skærm-Vortemælk på, at løvbladene ikke har fint savtakkede bladrande på de yderste dele af bladet. Frøproduktion: Op til ca. 300 frø pr. plante.

Frø:
Omvendt billefacon med eller uden vedhæftet porcelænsagtigt basisvedhæng, 'hovedet'. Hver af overfladens 6 sideflader har 1-4 dybe cirkelrunde el. ovale gruber. Overfladen overtrukket af et mat plastskumlignende lag, kraftigst på forhøjningerne mellem gruberne. Tusindkornsvægt ca. 0,6 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten findes i hele landet, hvor den fortrinsvis optræder i åbne og/eller sent såede vårafgrøder. Gaffel-Vortemælk hører normalt til blandt de mindre betydende ukrudtsarter.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Vortemælkfamilien.
Latin: Euphorbiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Vortemælk, gaffel
Tysk : Gartenwolfsmilch
Engelsk : Petty Spurge
Latin : Euphorbia peplus L.
Norsk : Byvortemjølk
Svensk : Rävtörel
EPPO (Bayer) kode : EPHPE

Vortemælk, gaffel: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Vortemælk, gaffel: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Vortemælk, gaffel: Blomst
Blomst
Vortemælk, gaffel: Voksen plante
Voksen plante
Vortemælk, gaffel: Frø
Frø
Vortemælk, gaffel: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk