Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Vortemælk, skærm
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Vortemælk, skærm Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Pengeurt, som ikke har mælkesaft.
Vortemælk, gaffel, som har noget mindre kim og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 6-12 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede med fint savtakkede bladrande på de yderste dele af bladet. Ustilkede. Overfladen glat. Løvbladene indeholder mælkesaft, som kan iagttages ved at trykke på et afrevet blad. Længde ca. 8-11 mm.

Voksen plante:
Skærm-Vortemælk er en mellemstor, 10-40 cm høj plante, som kendes på blomsternes placering i skærmlignende stande. Hele planten indeholder store mængder mælkesaft. Frøproduktion: Op til ca. 650 frø pr. plante.

Frø:
Ægformet til ovalt i omkreds med en lille skråtstående skive ved den ene ende. Tværsnittet er cirkelrundt. Overfladen netgrubet. Tusindkornsvægt ca. 2,9 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten findes i hele landet, hvor den fortrinsvis optræder i åbne og/eller sent såede vårafgrøder. Skærm-Vortemælk hører normalt til blandt de mindre betydende ukrudtsarter.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Vortemælkfamilien.
Latin: Euphorbiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Vortemælk, skærm
Tysk : Sonnenwendwolfsmilch
Engelsk : Sun Spurge
Latin : Euphorbia helioscopia L.
Norsk : Åkervortemjølk
Svensk : Revormstörel
EPPO (Bayer) kode : EPHHE

Vortemælk, skærm: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Vortemælk, skærm: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Vortemælk, skærm: Blomst
Blomst
Vortemælk, skærm: Voksen plante
Voksen plante
Vortemælk, skærm: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk