Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Pengeurt
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Pengeurt Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Vortemælk, skærm, som har mælkesaft.

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 5-10 mm.

Løvblade:
Ovale til cirkulære med svagt bølgede bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 5-12 mm.

Voksen plante:
Pengeurt er en mellemhøj plante (15-30 cm), som kendes på de store møntlignende frugter. Tværmål på blomst ca. 3-4 mm. Frøproduktion: Op til ca. 900 frø pr. plante.

Frø:
Ovalt i omkreds, men sammentrykt fra siden. Overfladen furet i parallelle, buede rækker. Tusindkornsvægt ca. 1,8 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Pengeurt optræder jævnligt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. En tæt bestand af arten kan føre til udbyttetab selv i konkurrencestærke afgrøder som korn og raps.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Korsblomstfamilien.
Latin: Brassicaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Pengeurt
Tysk : Ackerhellerkraut
Engelsk : Field Penny-cress
Latin : Thlaspi arvense L.
Norsk : Pengeurt
Svensk : Penningört
EPPO (Bayer) kode : THLAR

Pengeurt: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Pengeurt: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Pengeurt: Blomst
Blomst
Pengeurt: Voksen plante
Voksen plante
Pengeurt: Frø
Frø
Pengeurt: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk