Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Ærenpris, storkronet
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Ærenpris, storkronet Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Stedmoder, ager, som har glatte løvblade.
Ærenpris, mark, som har mindre kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat (på stilken korte hår). Længde ca. 4,5 mm.

Løvblade:
Ægformede med groft savtakkede bladrande. Stilkede. Overfladen behåret. Længde ca. 7-11 mm.

Voksen plante:
Arten er en lavtvoksende plante med 20-30 cm lange, nedliggende stængler. Største tværmål på blomst ca. 8-12 mm. Storkronet Ærenpris har den største blomst af de Ærenprisarter, som præsenteres her.

Frø:
Varierende, skævt muslingeskalformet. Overfladen har uregelmæssige, tværgående bugtede bølger på den oftest nedadvendte rygside og ujævn, tandet kant. Tusindkornsvægt ca. 0,04 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Planten optræder hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. Tætte overvintrende bestande kan hindre vintersædens tidlige udvikling og buskning.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Maskeblomstfamilien.
Latin: Scrophulariaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Ærenpris, storkronet
Tysk : Persischer Ehrenpreis
Engelsk : Common Field-speedwell
Latin : Veronica persica
Norsk : Orientveronika
Svensk : Trädgårdsveronika
EPPO (Bayer) kode : VERPE

Ærenpris, storkronet: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Ærenpris, storkronet: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Ærenpris, storkronet: Blomst
Blomst
Ærenpris, storkronet: Voksen plante
Voksen plante
Ærenpris, storkronet: Frø
Frø
Ærenpris, storkronet: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk