Planteværn Online > Strategi for plantebeskyttelse i en vækstsæson
Planteværn Online   
20.5 2024 undefined

Agro-region: Danmark

Strategi for en vækstsæson
   Previous page Next page

Sæsonplan
Afgrøde  Problemtype  Afgrøde stadie, fra-til -  
AfgrødeAfgrøde stadie, fra-til Opgaver Præcisering af tidsangivelse Kommentarer
Byg, vår 31 - 71 Inspicér marken for kornbladbillens larve én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra slutningen af maj til ca. 1. juli.
 
Kornbladbillens larve er med jævne mellem et problem i vårbyg.
 31 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra slutningen af maj til ca. 10. juli.
 
Skadetærsklen for bladlus er 40-50% strå med bladlus i strækningfasen (vs 31-40) hvorefter den stigertil over 70% i blomstringsfasen (vs 61-69).
 
Hvede, vår 31 - 71 Inspicér marken for bladlus og kornbladbillens larve én gang om ugen.

Følg registreringsnettet
 Planteværn Online indeholder endnu ikke modeller for skadedyr i vårhvede, men følgende skadetærskler kan anvendes:

Bladlus:
vs 32-38: >40-50% angrebne planter
vs 39-53: >30-40% angrebne planter
vs 54-60: >40-50% angrebne planter
vs 61-70: >50-60% angrebne planter
vs 71-75: >60-70% angrebne planter
Laveste skadetærskel anvendes ved temp. på over 20 gr. C.

Kornbladbillens larve
vs 32-50: >50% angrebne planter
vs 51-60: >75% angrebne planter
 
Hvede, vinter 10 - 13 Inspicér for bladlus der kan overføre havrerødsot til afgrøden.
 
Fra midten af september til midten af oktober.
 
Havrerødsot optræder forholdsvis sjældent. Kun i tidligt sået vinterhvede, og i et meget mildt efterår kan bekæmpelse af bladlus der overfører smitten være aktuel.
 
 32 - 71 Inspicér marken for kornbladbillens larve én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra begyndelsen af maj til ca. 1. juli.
 
Kornbladbillens larve er sjældent et problem i vinterhvede, da billerne foretrækker vårsædens mere friske blade.

Bekæmpelse er dog nødvendig ved meget kraftige angreb.
 
 41 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet.
 
Fra slutningen af maj til ca. 10. juli.
 
Skadetærsklen for bladlus er 40-50% strå med bladlus indtil begyndende skridning (vs 51), hvor den stiger til 50%, og ved begyndende blomstring (vs 61) stiger den yderligere til 60%.
 
Rug, vinter 45 - 51 Undersøg bladskederne for trips.
 
Midt i maj lige før skridning.
 
Trips bør kun bekæmpes hvis der er mindst 2-3 trips pr. bladskede.
 
Byg, vinter 10 - 13 Inspicér for bladlus der kan overføre havrerødsot til afgrøden.
 
Fra midten af september til midten af oktober.
 
Havrerødsot optræder forholdsvis sjældent. Kun i tidligt sået vinterbyg, og i et meget mildt efterår kan bekæmpelse af bladlus der overfører smitten være aktuel.
 
Triticale, vinter 45 - 51 Undersøg bladskederne for trips.
 
Midt i maj lige før skridning.
 
Trips bør kun bekæmpes hvis der er mindst 2-3 trips pr. bladskede.
 
 61 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.
 
Fra slutningen af maj til midt i juni.
 
Bekæmpelse foretages kun hvis der er over 60% angrebne strå.
 
Raps, vår  Ingen oplysninger om skadedyr.
 
  
Raps, vinter 10 - 13 Inspicér marken for gnav af rapsjordlopper.
Vedr. larveangreb: Følg med i varslingstjenesten på Pl@nteInfo.
 
Voksne rapsjordlopper: Fra kimbladsstadiet og frem ca. 4 løvblade er udviklet.
 
Rapsfrø er normalt bejdset, men ved kraftige angreb af rapsjordlopper i fremspiringsfasen kan bekæmpelse være nødvendig. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 10 pct. bortgnavet bladareal på de tidlige vækststadier. Senere kan larverne forårsage skade ved at minere i bladstilke og stængler. Bekæmpelsesbehovet ved larveangreb fastlægges ud fra fangster i gule fangbakker.
 
 51 - 59 Inspicér marken for glimmerbøsser.
 
Sidste halvdel af april.
 
Glimmerbøsserne kommer frem så snart det bliver varmt i vejret. Rapsen er følsom i knopstadiet, men ved begyndende blomstring sker der normalt ikke nogen skade.

Bekæmpelse bør foretages hvis der er mindst 3 glimmerbøsser pr. plante i det tidlige knopstadie og 5-6 glimmerbøsser pr. plante i det sene knopstadie.

 
 70 - 79 Følg varslingen for skulpegalmyg på Pl@nteInfo under Afgrøder/Vinterraps.
 
I sidste halvdel af maj. (Ved begyndende blomstring)
 
Skaderne af skulpegalmyggen er meget afhængig af om skulpesnudebillen har lavet huller i skulperne så skulpegalmyggen har kunnet lægge æg.

Ved vurdering af om der skal foretages bekæmpelse skal den relativt store afgrødeskade tages i betragtning.
 
Havre 31 - 71 Inspicér marken for kornbladbillens larve én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg registreringsnettet (eller følg registreringsnettet for vårbyg, som indikerer angrebsrisiko i havre).
 
Fra slutningen af maj til ca. 1. juli.
 
Kornbladbillens larve er med jævne mellem et problem i havre.
 
 31 - 75 Inspicér marken for bladlus én gang om ugen.

Indberet til Planteværn Online.

Følg også registreringsnettet
 
Fra slutningen af maj til ca. 10. juli.
 
Skadetærsklen for bladlus er 40-50% strå med bladlus i strækningfasen (vs 31-40) hvorefter den stiger til over 70% i de sene vækststadier (vs 61-75).
 
Spelt, vinter  Der er endnu ikke anvisninger mod skadedyr.Der er endnu ikke anvisninger mod skadedyr.Der er endnu ikke anvisninger mod skadedyr.

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk