Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Brandbæger, eng
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Brandbæger, eng Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 6 mm.

Løvblade:
Cirkulære til bredt ægformede med svagt bugtede eller fligede bladrande. Stilkede. Spredt behåring på oversiden og glat på undersiden. Længde ca. 8-10 mm. Senere løvblade bliver mere bredt fligede. De første løvblade på planter, spiret fra jordstængler, har form og udseende som løvblade på unge frøplanter.

Voksen plante:
Planten er forholdsvis høj med en 40-80 cm høj, opret stængel. Bladene er mere fligede/krusede end hos Vår-Brandbæger. Kurvene er samlet i en tætblomstret, endestillet halvskærm, i modsætning til Vår-Brandbæger der har mere åbne halvskærme. Til forskel fra Alm. Brandbæger har Eng-Brandbæger tydelige, lange og udstående randkroner. Frøproduktionen kendes ikke.

Frø:
Stavformet, længderibbet med rundt eller ovalt, takket tværsnit. Overfladen med opadvendte skæghår mellem ribberne. Tusindkornsvægten kendes ikke.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø og jordstængler.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Eng-Brandbæger optræder især på brakmarker, i hegn og grøftekanter. I de senere år er planten i stigende omfang blevet spredt fra de mange brakmarker til nærtliggende græsmarker. Her udgør den et alvorligt problem, fordi planten er meget giftig og kan føre til alvorlige forgiftningstilfælde hos husdyr.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Brandbæger, eng
Tysk : Jakobsgreiskraut
Engelsk : Common Ragwort
Latin : Senecio jacobaea L.
Norsk : Landøyda
Svensk : Stånds
EPPO (Bayer) kode : SENJA

Brandbæger, eng: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Brandbæger, eng: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Brandbæger, eng: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Brandbæger, eng: Voksen plante
Voksen plante
Brandbæger, eng: Frø
Frø
Brandbæger, eng: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk