Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Skærmaks, grøn
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Skærmaks, grøn Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hanespore, alm., som mangler skedehinde.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Bladene er brede og flade. Bladtænder mangler. Skedehinden er opløst i en hårkrans.

Voksen plante:
Grøn Skærmaks bliver 15-40 cm høj og har ofte talrige korte, duskbærende skud ved grunden. Den største udvikling opnår planten kun i meget varme somre. Småaksene er placeret i tætte cylinderformede duske med udragende børster mellem småaksene. Frøproduktion: Op til ca. 5.000 frø pr. plante.

Frø:
Ægformet omkreds. Hvælvet rygside og plan til svagt hvælvet bugside uden bugstilk og -fure. Dæk- og forblad bruskagtige, stive og fastlåsede. Overfladen finnubret med regelmæssigt vævemønster, undtagen på forbladets 2 smalle blanke sidekanter. Farven varierende, dog oftest mørkspættet. Tusindkornsvægt ca. 0,9 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Grøn Skærmaks er en relativt ny ukrudtsplante, som indtil videre kun optræder lokalt i bederoer og ensidigt dyrket majs. Da arten er skyggefølsom og varmekrævende med hensyn til fremspiring (sent fremspirende) og øvrige vækst og udvikling, forventes den at kunne blive et problem i åbne rækkeafgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Skærmaks, grøn
Tysk : Grüne Borstenhirse
Engelsk : Green Bristle-grass
Latin : Setaria viridis L.
Norsk : Grøn busthirse
Svensk : Grön kolvhirs
EPPO (Bayer) kode : SETVI

Skærmaks, grøn: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Skærmaks, grøn: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Skærmaks, grøn: Skedelukke
Skedelukke
Skærmaks, grøn: Småaks
Småaks
Skærmaks, grøn: Voksen plante
Voksen plante
Skærmaks, grøn: Frø
Frø
Skærmaks, grøn: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk