Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Svingel, rød
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Svingel, rød Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hvene, kryb, som har lang skedehinde.
Svingel, stivbladet - i praksis er det særdeles vanskeligt at skelne mellem disse to arter.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er klaplagt. De første løvblade er noget sammenrullede, hvilket giver dem et nåleagtigt udseende. Senere bliver bladene mere flade. Uden bladtænder. Skedehinden er meget kort, undertiden svær at se.

Voksen plante:
Rød Svingel er en mellemstor plante med 30-60 cm høje, oprette stængler. De ofte rødlige småaks er samlet i en åben, noget ensidigt stillet top. Småaksene med korte stakke. Planten danner underjordiske udløbere.

Frø:
Lancetformet og korstakket. Tværsnittet nyreformet. Dækbladet tandet på øverste tredjedel, tættest mod toppen. Bugstilken trind, spredt tandet med skålformet hoved. Bugfuren dyb mod basis, men har let opadbøjet bund på øverste del. Nøgne frø kan forekomme. Tusindkornsvægt ca. 1,0 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af frø og underjordiske udløbere.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Rød Svingel forekommer som ukrudtsplante på ejendomme, hvor planten indgår i sædskiftet som grovfoder- eller frøafgrøde. Som ukrudtsplante har Rød Svingel ingen særlig betydning, da den hører til de langsomtvoksende græsser.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Svingel, rød
Tysk : Roter Schwingel
Engelsk : Red Fescue
Latin : Festuca rubra L.
Norsk : Raudsvingel
Svensk : Rödsvingel
EPPO (Bayer) kode : FESRU

Svingel, rød: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Svingel, rød: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Svingel, rød: Skedehinde
Skedehinde
Svingel, rød: Sammenrullet blad
Sammenrullet blad
Svingel, rød: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Svingel, rød: Voksen plante
Voksen plante
Svingel, rød: Frø
Frø
Svingel, rød: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk