Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Forglemmigej, mark
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Forglemmigej, mark Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Krumhals, som har noget større kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Næsten cirkulære med hele bladrande. Stilkede. Overfladen tæt behåret på bladoversiden. Længde ca. 4-6 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede til ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen tæt behåret. Længde ca. 10-15 mm.

Voksen plante:
Mark-Forglemmigej er en lille plante med en 15-40 cm lang, opret stængel. Planten er meget ru, og blomsterne sidder i krumbøjede stande. Tværmål på blomst ca. 3-4 mm. Frøproduktion: Op til ca. 700 frø pr. plante.

Frø:
Mandel- til sammentrykt dråbeformet med skarp periferikantsøm. Overfladen glat og stærkt glinsende. Tusindkornsvægt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. I kornafgrøder og raps har planten normalt ingen særlig udbyttemæssig betydning. Derimod kan den være ret generende i åbne afgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Rubladfamilien.
Latin: Boraginaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Forglemmigej, mark
Tysk : Ackervergissmeinnicht
Engelsk : Field Forget-me-not
Latin : Myosotis arvensis
Norsk : Åkerminneblom
Svensk : Åkerförgätmigej
EPPO (Bayer) kode : MYOAR

Forglemmigej, mark: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Forglemmigej, mark: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Forglemmigej, mark: Blomster
Blomster
Forglemmigej, mark: Voksen plante
Voksen plante
Forglemmigej, mark: Frø
Frø
Forglemmigej, mark: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk