Planteværn Online    
24.5 2019 undefined

Ukrudts biologi

Hyrdetaske Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Gåsemad, som har mindre kimblade.
Valmue, korn, som ikke har stjerneformede hår.

Kendetegn

Kimblade:
Ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 3-4 mm.

Løvblade:
De første løvblade er ovale til ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen besat med stjerneformede hår (ses bedst med lup). Længde ca. 3-4 mm. Senere løvblade har dybe indskæringer i bladranden.

Voksen plante:
Hyrdetaske er en mellemhøj plante (ca. 10-30 cm) med rosetstillede grundblade. Den kendes på den langstrakte blomsterstand med de karakteristiske omvendt hjerteformede frugter. Tværmål på blomst ca.
2-3 mm. Frøproduktion: Op til ca. 40.000 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest ovalt i omkreds. På begge sider af frøet ses en langsgående, smal, oval fure. Overfladen let ru. Tusindkornsvægt ca. 0,1 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. En tæt bestand af Hyrdetaske kan især på lettere jorder føre til betydelige udbyttetab i kornafgrøder og vinterraps.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Korsblomstfamilien.
Latin: Brassicaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Hyrdetaske
Tysk : Hirtentäschel
Engelsk : Shepherd's Purse
Latin : Capsella bursa-pastoris
Norsk : Gjetartaske
Svensk : Lomme
EPPO (Bayer) kode : CAPBP

Hyrdetaske: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Hyrdetaske: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hyrdetaske: Blomst
Blomst
Hyrdetaske: Voksen plante
Voksen plante
Hyrdetaske: Frø
Frø
Hyrdetaske: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk