Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Stedmoder, ager
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Stedmoder, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Ærenpris, mark, som har behårede løvblade.
Ærenpris, storkronet, som har behårede løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 5-7 mm.

Løvblade:
Bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. Stilkede. Overfladen glat og skinnende blank. Længde ca. 8-15 mm.

Voksen plante:
Ager-Stedmoderblomst er en lavtvoksende plante (5-30 cm høj). På sandjord ses en anden stedmoderart - Alm. Stedmoderblomst, som er lidt højere og har større blomster. I øvrigt varierer den dominerende farve på blomsten hos Alm. Stedmoderblomst meget mellem hvid, gul eller blå. Største tværmål på blomst (Ager-Stedmoderblomst) ca. 10-15 mm. Frøproduktion: Op til ca. 2.500 frø pr. plante.

Frø:
Omvendt dråbeformet med hvidgullig udposning ved basiskanten. Overfladen glat, blankskinnende. Tusindkornsvægt ca. 0,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Ager-Stedmoderblomst optræder hyppigt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. En tæt bestand af arten er tabsvoldende i vintersæd og roer.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Maskeblomstfamilien.
Latin: Violaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Stedmoder, ager
Tysk : Ackerstiefmütterchen
Engelsk : Field Pansy
Latin : Viola arvensis
Norsk : Åkerstemorsblom
Svensk : Åkerviol
EPPO (Bayer) kode : VIOAR

Stedmoder, ager: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Stedmoder, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Stedmoder, ager: Blomst
Blomst
Stedmoder, ager: Voksen plante
Voksen plante
Stedmoder, ager: Frø
Frø
Stedmoder, ager: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk