Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Rapgræs, alm.
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Rapgræs, alm. Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Rapgræs, enårig, som er noget mindre og ofte har tværrynkede blade.

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er klaplagt, og bladskederne er noget sammentrykte. Bladene er tynde og jævnt tilspidsede. Bladspidsen er bådformet. Holdes bladene op imod en lyskilde, ses 2 lyse striber langs midten af bladet. Skedehinden er meget lang, ca. 4-10 mm.

Voksen plante:
Alm. Rapgræs er en stor plante med ca. 30-70 cm høje, oprette stængler. De stakløse småaks er samlet i en åben top. Planten skelnes fra Eng-Rapgræs på den meget lange skedehinde. Frøproduktion: Op til ca. 2.000 frø pr. plante.

Frø:
Slankt ellipseformet med 3-kantet tværsnit. Dækbladet skarpt kølformet, 5-nervet med tætsiddende tænder på midternervens øverste del. Stakløst. Basis har ofte en uldhårdusk. Bugstilken rund, meget tynd og glat med endestillet krave. Bugfuren lav og bred. Afskallede frø forekommer. Tusindkornsvægt ca. 0,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Planten forekommer jævnligt i efterårssåede afgrøder i hele landet. I fugtige huller eller partier af marken kan Alm. Rapgræs blive meget dominerende. Ved større tætheder kan planten i alle afgrøder være ret tabsvoldende. I frømarker med eng-rapgræs er planten uønsket, da frøene ikke kan renses fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Rapgræs, alm.
Tysk : Gemeines Rispengras
Engelsk : Rough Meadow-grass
Latin : Poa trivialis L.
Norsk : Markapp
Svensk : Kärrgröe
EPPO (Bayer) kode : POATR

Rapgræs, alm.: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Rapgræs, alm.: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Rapgræs, alm.: Skedehinde
Skedehinde
Rapgræs, alm.: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Rapgræs, alm.: Voksen plante
Voksen plante
Rapgræs, alm.: Frø
Frø
Rapgræs, alm.: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk