Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Pileurt, snerle
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Pileurt, snerle Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Aflange til lancetformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Længde ca. 10-20 mm.

Løvblade:
Hjerte- til pilformede med næsten hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 20-30 mm.

Voksen plante:
Snerle-Pileurt har 20-80 cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig om stængler, strå og blade på andre planter. Arten kendes især på de hjerte- til pilformede løvblade. Tværmål på blomst ca. 2 mm. Frøproduktion: Op til ca. 200 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest trekantet med tresidet tværsnit, hvor siderne ofte er noget indadhvælvede. Overfladen glat til let ru, ofte beklædt med rester af blosteret. Afskallede frø forekommer ofte. Tusindkornsvægt ca. 5,0 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten kan optræde i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet, men den er mest generende i forårssåede afgrøder. I korsblomstrede frøafgrøder er planten uønsket, fordi frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Syrefamilien.
Latin: Polygonaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Pileurt, snerle
Tysk : Windenknöterich
Engelsk : Black Bindweed
Latin : Polygonum convolvulus L.
Norsk : Vindeslirekne
Svensk : Åkerbinda
EPPO (Bayer) kode : POLCO

Pileurt, snerle: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Pileurt, snerle: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Pileurt, snerle: Blomst
Blomst
Pileurt, snerle: Voksen plante
Voksen plante
Pileurt, snerle: Frø
Frø
Pileurt, snerle: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk