Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Padderokke, ager
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Padderokke, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Tidlige stadier:
I det tidlige forår skyder gulbrune stængler frem fra underjordiske udløbere. Disse 10-20 cm høje stængler bærer 2 cm lange sporebærende aks. Senere på foråret dør de sporebærende stængler væk, og grønne skud begynder i stedet at spire frem. De grønne skud er i begyndelsen cylinderformede. Lidt senere folder de kransstillede sidegrene sig ud, og planten får et kegleformet omrids.

Voksen plante:
Ager-Padderokke er en mellemhøj plante med 20-40 cm opstigende til oprette stængler. De kransstillede sidegrene gør, at planten får et kegleformet omrids.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjælp af sporer og underjordiske udløbere.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten optræder jævnligt i både enårige og flerårige afgrøder i hele landet, specielt på vandlidende jorde. Ved større tætheder kan planten være ret generende og tabsvoldende i både åbne afgrøder som f.eks. roer og mere konkurrencestærke afgrøder som f.eks. korn.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Padderokfamilien.
Latin: Equisetaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Padderokke, ager
Tysk : Ackerschachtelhalm
Engelsk : Field Horsetail
Latin : Equisetum arvense L.
Norsk : Pengeurt
Svensk : Åkerfräken
EPPO (Bayer) kode : EQUAR

Padderokke, ager: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Padderokke, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Padderokke, ager: Sporebærende aks
Sporebærende aks
Padderokke, ager: Voksen plante
Voksen plante
Padderokke, ager: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk