Planteværn Online    
24.5 2019 undefined

Ukrudts biologi

Bjørneklo, kæmpe Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billeder af sene udviklingstrin er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Andre bekæmpelsesmuligheder findes her.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Skærmplantefamilien.
Latin: Apiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Bjørneklo, kæmpe
Tysk : Riesenbärenklau
Engelsk : Giant Hogweed
Latin : Heracleum mantegazzianum
Norsk : Kjempebjønnkjeks
Svensk : Jätteloka
EPPO (Bayer) kode : HERMZ

Bjørneklo, kæmpe: Meget tidligt stadium<br>(frøfremspiret)
Meget tidligt stadium
(frøfremspiret)
Bjørneklo, kæmpe: Tidligt stadium<br>(frøfremspiret)
Tidligt stadium
(frøfremspiret)
Bjørneklo, kæmpe: Meget tidligt stadium<br>(vegetativt formeret)
Meget tidligt stadium
(vegetativt formeret)
Bjørneklo, kæmpe: Tidligt stadium<br>(vegetativt formeret)
Tidligt stadium
(vegetativt formeret)
Bjørneklo, kæmpe: Blomster (skærme)
Blomster (skærme)
Bjørneklo, kæmpe: Voksne planter
Voksne planter
Bjørneklo, kæmpe: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk