Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Bjørneklo, kæmpe
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Bjørneklo, kæmpe Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billeder af sene udviklingstrin er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Andre bekæmpelsesmuligheder findes her.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Skærmplantefamilien.
Latin: Apiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Bjørneklo, kæmpe
Tysk : Riesenbärenklau
Engelsk : Giant Hogweed
Latin : Heracleum mantegazzianum
Norsk : Kjempebjønnkjeks
Svensk : Jätteloka
EPPO (Bayer) kode : HERMZ

Bjørneklo, kæmpe: Meget tidligt stadium<br>(frøfremspiret)
Meget tidligt stadium
(frøfremspiret)
Bjørneklo, kæmpe: Tidligt stadium<br>(frøfremspiret)
Tidligt stadium
(frøfremspiret)
Bjørneklo, kæmpe: Meget tidligt stadium<br>(vegetativt formeret)
Meget tidligt stadium
(vegetativt formeret)
Bjørneklo, kæmpe: Tidligt stadium<br>(vegetativt formeret)
Tidligt stadium
(vegetativt formeret)
Bjørneklo, kæmpe: Blomster (skærme)
Blomster (skærme)
Bjørneklo, kæmpe: Voksne planter
Voksne planter
Bjørneklo, kæmpe: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk