Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kærgaltetand
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kærgaltetand Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Billeder af sene udviklingstrin er venligt stillet til rådighed af 'Biopix'.
Beskrivelse findes i 'Den Virtuelle Floran'.

Betydning

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Læbeblomstfamilien.
Latin: Lamiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Kærgaltetand
Tysk : Sumpfziest
Engelsk : Marsh Woundwort
Latin : Stachys palustris L.
Norsk : Åkersvinerot
Svensk : Knölsuska
EPPO (Bayer) kode : STAPA

Kærgaltetand: Tidligt stadium (vegetativt formeret)
Tidligt stadium (vegetativt formeret)
Kærgaltetand: Blomst
Blomst
Kærgaltetand: Voksen plante
Voksen plante
Kærgaltetand: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk