Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Svingel, eng
Planteværn Online    
20.5 2024 undefined

Ukrudts biologi

Svingel, eng Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er sammenrullet. Lysegrønne blade med tydeligt ribbet overside og blank underside. Ru langs hele bladranden. Med små bladtænder. Meget kort skedehinde, ca. 1 mm.

Voksen plante:
Arten er en mellemstor plante med 30-70 cm høje, oprette stængler. Bladpladerne er flade og glatte. De store, linje- til lancetformede, 6-10-blomstrede småaks, oftest stakløse, er samlet i en lidt nikkende top, som kun er åben under blomstring og ellers sammenknebet. Frøproduktion: Op til 500 frø pr. plante.

Frø:
Lancetformet, men bredest i den ene ende. Som regel stakløst. Dækbladet 5-nervet tydeligst nær spidsen, midtnerven ofte tydelig i hele sin længde. Dækbladet ca. dobbelt så langt som nøgen kerne. Bugstilk 1-2 mm lang, let s-formet, tynd, stilket og let udstående især på midten. Nøgne frø kan forekomme. Tusindkornsvægt ca. 2,0 g.

Biologi

Forekommer sporadisk i milde egne på Øerne, hvor produktionen af engsvingel hovedsageligt foregår. Arten optræder typisk som spildplante efter frødyrkning. Af hensyn til fortsat avl af græsfrø er det vigtigt at have en god sanering både på arts- og sortsniveau. Det er primært i frømarker med rajgræs, hundegræs og rød svingel, at planten er uønsket, da frøene er vanskelige at rense fra.

Betydning

Formering og spredning:
Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Flerårig

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Svingel, eng
Tysk : Wiesenschwingel
Engelsk : Meadow Fescue
Latin : Festuca pratensis
Norsk : Engsvingel
Svensk : Ängssvingel
EPPO (Bayer) kode : FESPR

Svingel, eng: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Svingel, eng: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Svingel, eng: Skedelukke
Skedelukke
Svingel, eng: Bladtænder
Bladtænder
Svingel, eng: Småaks
Småaks
Svingel, eng: Top
Top
Svingel, eng: Frø
Frø
Svingel, eng: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk