Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kortstråle
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kortstråle Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Bredt ægformede til cirkulære med hele bladrande. I spidsen ses en svag indskæring. Stilkede. Overfladen svagt behåret på bladranden. Længde ca. 3-5 mm.

Løvblade:
Ægformede med svagt takkede bladrande. Stilkede. Overfladen behåret. Udseendet i øvrigt glasagtigt til vanddrukkent. Længde ca. 7-9 mm.

Voksen plante:
Kortstråle omfatter to arter - Kirtel-Kortstråle med sorte kirtelhår på stænglen og Håret Kortstråle uden sorte kirtelhår på stænglen. Begge arter er små planter med 20-40 cm høje, oprette stængler. Tværmål på blomsterkurv ca. 10 mm (begge arter). Frøproduktion: Op til ca. 30.000 frø pr. plante (begge arter).

Frø:
To typer frø forekommer - randfrø og skivefrø. Randfrø: Krumt kegle- eller stiftformet med nærmest trekantet tværsnit. Overfladen behåret og med langsgående striber. Skivefrø: Som randfrø, men mere rette og med firkantet tværsnit. Tusindkornsvægt for begge typer ca. 0,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig

Betydning

Arterne optræder jævnligt i forårssåede afgrøder i hele landet. I kornafgrøder og raps er arterne uden særlig udbyttemæssig betydning. Derimod kan arterne let være både generende og tabsvoldende i åbne afgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae

Navne på andre sprog

Dansk : Kortstråle
Tysk : Franzosenkraut
Engelsk : Soldier
Latin : Galinsoga spp.
Norsk : Nesleskjelfrø
Svensk : Gängel
EPPO (Bayer) kode : GASSS

Kortstråle: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Kortstråle: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Kortstråle: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Kortstråle: Voksen plante
Voksen plante
Kortstråle: Frø
Frø
Kortstråle: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk