Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Hundegræs
Planteværn Online    
20.5 2024 undefined

Ukrudts biologi

Hundegræs Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Tidlige stadier:
Bladlejet er klaplagt. Matte, grågrønne, brede, ru blade med kraftig køl. Bladskeder tokølede og sammentrykte, minder om æggene på et sværd. Uden bladtænder. Meget lang skedehinde, op til ca. 12 mm.

Voksen plante:
Arten er en stor plante med 50-100 cm høje, oprette stængler. Bladpladerne er grågrønne, brede og ru. Dusklignende topgræs med de 3-blomstrede småaks siddende i tætte, ensidigt vendte stande. Frøproduktion: Op til 1.500 frø pr. plante.

Frø:
Lancetformet og med 5-nervet dækblad med skarp, stiv, kølformet midternerve. Tværsnit trekantet. Bugstilk 0,6-1,2 mm lang, tilliggende. Tusindkornsvægt ca. 1,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Flerårig.

Betydning

Arten optræder sjældent som ukrudtsplante og da typisk som spildplante efter frødyrkning. Af hensyn til fortsat avl af græsfrø er det vigtigt at have en god sanering både på arts- og sortsniveau. Hundegræs vil være et problem i næsten alle frøgræsmarker, da frøene er vanskelige at rense fra.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Græsfamilien.
Latin: Poaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Hundegræs
Tysk : Knäuelgras
Engelsk : Cocksfoot
Latin : Dactylis glomerata L.
Norsk : Hundegras
Svensk : Hundäxing
EPPO (Bayer) kode : DACGL

Hundegræs: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Hundegræs: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hundegræs: Skedehinde
Skedehinde
Hundegræs: Bladudsnit
Bladudsnit
Hundegræs: Gennemskåret bladskede,<br>tydeligt tokølet
Gennemskåret bladskede,
tydeligt tokølet
Hundegræs: Småaks
Småaks
Hundegræs: Voksen plante
Voksen plante
Hundegræs: Frø
Frø

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk