Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Bakkestjerne, canadisk
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Bakkestjerne, canadisk Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Kendetegn

Kimblade:
Ovale til aflangt ovale. Stilkede. Overfladen glat. Langde ca. 1-3 mm.

Løvblade:
Ægformede til lancetformede med svagt savtakkede bladrande. Stilkede. Overfladen tydeligt håret. Længde ca. 3-5 mm.

Voksen plante:
Arten er en mellemstor plante med 20-60 cm høje, oprette stængler. Planten virker stiv og stivhøret - ru at føle på. De 3-5 mm brede blomsterkurve sidder i en rigt forgrenet top. Frøproduktionsevnen kendes ikke.

Frø:
Stavformede med lancetformet til elliptisk tværsnit. I den ene ende ses 2-3 mm lange fnokhår, der dog let falder af. Overfladen er ellers jævn og med spredte hår. Tusindkornsvægten kendes ikke.

Biologi

Formering og spredning:
Overvejende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder sjælden som ukrudtsplante i almindelige sædskiftemarker. I forbindelse med pløjefri dyrkning og ved juletræsplantninger og planteskoler er planten dog mere almindelig og undertiden stærkt generende.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomst.
Latin: Asteraceae

Navne på andre sprog

Dansk : Bakkestjerne, canadisk
Tysk : Kanadisches Berufkraut
Engelsk : Canadian Fleabane
Latin : Conyza canadensis L.
Norsk : Hestehamp
Svensk : Kanadabinka
EPPO (Bayer) kode : CONCA

Bakkestjerne, canadisk: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Bakkestjerne, canadisk: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Bakkestjerne, canadisk: Blomst
Blomst
Bakkestjerne, canadisk: Voksen plante
Voksen plante
Bakkestjerne, canadisk: Frø
Frø
Bakkestjerne, canadisk: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk