Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Kål, ager
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Kål, ager Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Kiddike, som har mere græsgrønne løvblade med en tættere behåring.
Raps, som næsten har glatte løvblade.
Sennep, ager, som har mere græsgrønne løvblade med en tættere behåring.

Kendetegn

Kimblade:
Omvendt nyreformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 7-10 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede i omrids, med mere eller mindre dybe indskæringer i bladrandene. Stilkede. Overfladen spredt behåret. Længde ca. 20-25 mm.

Voksen plante:
Ager-Kål kan blive en kraftig plante med en op til 80 cm høj, opret stængel. Planten ligner på mange måder Raps, men stængler og blade er mere behårede. Længde på kronblade ca. 6-10 mm. Frøproduktion: Op til ca. 2.000 frø pr. plante.

Frø:
Næsten kuglerundt. Overfladen let grubet. Tusindkornsvægt ca. 2,0 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten optræder nu og da i forårssåede afgrøder i hele landet, men udbredelsen er aftagende. I alle afgrøder, hvor planten optræder, er den et ondartet og tabsvoldende ukrudt. Det er umuligt at rense frøene fra raps.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Korsblomstfamilien.
Latin: Brassicaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Kål, ager
Tysk : Rübenkohl
Engelsk : Wild Turnip
Latin : Brassica campestris L
Norsk : Åkerkål
Svensk : Åkerkål
EPPO (Bayer) kode : BRSRA

Kål, ager: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Kål, ager: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Kål, ager: Blomst
Blomst
Kål, ager: Voksen plante
Voksen plante
Kål, ager: Frø
Frø
Kål, ager: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk