Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Jordrøg, læge
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Jordrøg, læge Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hundepersille, som har noget kortere kimblade.

Kendetegn

Kimblade:
Meget aflange til lancetformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen glat. Længde ca. 25 mm.

Løvblade:
Omrids bredt ægformet. Bladrande med mange dybe indskæringer. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 15-30 mm.

Voksen plante:
Læge-Jordrøg er en mellemstor plante med 10-30 cm høje, oprette stængler. Den kendes på de høje kegleformede blomsterstande. Længde på blomst ca. 7-8 mm. Frøproduktion: Op til ca. 1.600 frø pr. plante.

Frø:
Rundt til let hjerteformet. Tværsnit næsten cirkelrundt. Overfladen nubret til rynket. Tusindkornsvægt ca. 3,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig.

Betydning

Arten findes fortrinsvis på de lermuldede jorde i hele landet. Den optræder nu og da i åbne og/eller sent såede vårafgrøder. Kun ved større tætheder kan planten være tabsvoldende, f.eks. i roemarker.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Jordrøgfamilien.
Latin: Fumariaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Jordrøg, læge
Tysk : Gemeiner Erdrauch
Engelsk : Common Fumitory
Latin : Fumaria officinalis L.
Norsk : Jordrøyk
Svensk : Jordrök
EPPO (Bayer) kode : FUMOF

Jordrøg, læge: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Jordrøg, læge: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Jordrøg, læge: Blomst
Blomst
Jordrøg, læge: Voksen plante
Voksen plante
Jordrøg, læge: Frø
Frø
Jordrøg, læge: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk