Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Hundepersille
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Hundepersille Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Jordrøg, læge, som har noget længere kimblade.

Kendetegn

Kimblade:
Nærmest lancetformede, med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 10 mm.

Løvblade:
Med mere eller mindre dybe indskæringer og snitdelinger. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 8-15 mm.

Voksen plante:
Hundepersille er en mellemstor plante med 30-60 cm lange stængler. Blomsterne sidder i småskærme, som igen er samlet i en storskærm. Hver småskærm er forsynet med 3 nedhængende blade. Frøproduktion: Op til ca. 500 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest ægformet i omkreds. Tværsnit halvmåneformet. Overfladen med kraftige ribber på den buede side og med 2 røde oliekanaler på den plane side. Tusindkornsvægt ca. 1,7 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig eller toårig.

Betydning

Arten optræder af og til i forårssåede afgrøder i Østjylland og på Øerne. I Vest- og Nordjylland er planten kun sparsomt forekommende. I kornafgrøder og raps har Hundepersille normalt ingen større udbyttemæssig betydning. Derimod kan planten være både generende og tabsvoldende i åbne afgrøder, specielt i roer.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Skærmplantefamilien.
Latin: Apiaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Hundepersille
Tysk : Hundspetersilie
Engelsk : Fool's Parsley
Latin : Aethusa cynapium L.
Norsk : Hundepersille
Svensk : Vildpersilja
EPPO (Bayer) kode : AETCY

Hundepersille: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Hundepersille: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hundepersille: Blomst
Blomst
Hundepersille: Voksen plante
Voksen plante
Hundepersille: Frø
Frø
Hundepersille: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk