Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Hejrenæb
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Hejrenæb Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kendetegn

Kimblade:
Ovale i omkreds, med to dybe indskæringer. Stilkede. Overfladen spredt behåret. Længde ca. 8-11 mm.

Løvblade:
Ægformede i omrids, med mange dybe indskæringer og snitdelinger. Stilkede. Overfladen spredt behåret. Længde ca. 10-14 mm.

Voksen plante:
Hejrenæb er en lille plante med 10-30 cm lange, mere eller mindre opstigende stængler. Planten kendes på de meget lange næblignende frugter, deraf navnet. Tværmål på blomst ca. 10-15 mm. Frøproduktion: Op til ca. 600 frø pr. plante.

Frø:
Rundt, kegleformet, ofte med spiralsnoet stak i toppen. Overfladen tæt stivhåret. Tusindkornsvægt ca. 2,7 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder jævnligt i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet. Arten er særlig udbredt på sandjord. I kornafgrøder og raps har planten normalt ingen større udbyttemæssig betydning. Derimod kan den være ret generende i åbne afgrøder som f.eks. bederoer.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Storkenæbfamilien.
Latin: Geraniaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Hejrenæb
Tysk : Gemeineer Reiherschnabel
Engelsk : Common Stork's-bill
Latin : Erodium cicutarium
Norsk : Tranehals
Svensk : Skatnäva
EPPO (Bayer) kode : EROCI

Hejrenæb: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Hejrenæb: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Hejrenæb: Blomst
Blomst
Hejrenæb: Voksen plante
Voksen plante
Hejrenæb: Frø
Frø
Hejrenæb: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk