Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Gåsemad
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Gåsemad Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hyrdetaske, som har større og mere ovale kimblade.

Kendetegn

Kimblade:
Nærmest runde med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 2 mm.

Løvblade:
De første løvblade er ovale, med hele bladrande og stilkede. Senere bliver bladene mere aflange, nærmest ægformede med svagt bølgede bladrande. Overfladen på begge bladtyper føles ru og er besat med stjerneformede hår. Længde ca. 2-4 mm.

Voksen plante:
Gåsemad er en lille plante med 10-25 cm høje, oprette stængler. Alle blade er rosetstillede. Skulperne er linjeformede og udspærrede i forhold til stænglen. Tværmål på blomst ca. 3 mm.

Frø:
Ægformet med kamlignende sideforhøjning. Tusindkornsvægt meget lav.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Overvintrende enårig.

Betydning

Arten forekommer jævnligt i efterårssåede afgrøder især på sandede jorder. Gåsemad har normalt ingen nævneværdig betydning som ukrudtsplante.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Korsblomstfamilien.
Latin: Brassicaceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Gåsemad
Tysk : Ackerschmalwand
Engelsk : Thale Cress
Latin : Arabidopsis thaliana
Norsk : Vårskrinneblom
Svensk : Backtrav
EPPO (Bayer) kode : ARBTH 

Gåsemad: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Gåsemad: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Gåsemad: Blomst
Blomst
Gåsemad: Voksen plante
Voksen plante
Gåsemad: Frø
Frø
Gåsemad: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk