Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Krumhals
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined

Ukrudts biologi

Krumhals Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Forglemmigej, mark, som har noget mindre kim- og løvblade.

Kendetegn

Kimblade:
Nærmest ovale med hele bladrande. Stilkede. Overfladen beklædt med lange hår på bladoversiden, mens bladundersiden er glat. Længde ca. 12-20 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede med hele bladrande. Ustilkede. Overfladen kraftigt behåret. Længde ca. 20-30 mm.

Voksen plante:
Krumhals er en lille plante med en 20-40 cm høj, opret stængel. Den kendes på sin stive til nærmest stikkende behåring overalt på planten. Trækkes de blå kronblade ud af bægeret, ses et hvidt krumbøjet kronrør, deraf navnet. Tværmål på blomst ca. 5-7 mm. Frøproduktion: Op til ca. 1.200 frø pr. plante.

Frø:
Form som en barnesko med ovalt tværsnit. Overfladen stærkt foldet og nubret. Tusindkornsvægt ca. 6,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig, undertiden overvintrende enårig.

Betydning

Arten optræder hyppigst i forårssåede afgrøder på sandjord i hele landet. I kornafgrøder og raps har planten normalt ikke større udbyttemæssig betydning. Derimod kan den let være både generende og tabsvoldende i åbne afgrøder.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Rubladfamilien.
Latin: Boraginaceae

Navne på andre sprog

Dansk : Krumhals
Tysk : Ackerkrummhals
Engelsk : Bugloss
Latin : Anchusa arvensis
Norsk : Krokhals
Svensk : Rast
EPPO (Bayer) kode : LYCAR

Krumhals: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Krumhals: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Krumhals: Blomst
Blomst
Krumhals: Voksen plante
Voksen plante
Krumhals: Frø
Frø
Krumhals: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk