Planteværn Online > Skadevoldere - Ukrudts biologi - Brandbæger, alm.
Planteværn Online    
19.6 2024 undefined

Ukrudts biologi

Brandbæger, alm. Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Følfod, som har løvblade med mere hele bladrande.
Vejbred, glat, som har løvblade med næsten hele bladrande.

Kendetegn

Kimblade:
Lancetformede med hele bladrande. Stilkede. Overfladen glat. Længde ca. 6-8 mm.

Løvblade:
Omvendt ægformede med savtakkede bladrande. Stilkede. Overfladen behåret. Længde ca. 10-15 mm.

Voksen plante:
Alm. Brandbæger er en lille plante med en 10-30 cm høj, opret stængel. Den kendes især på de sorte mærker på ydersiden af blomsterkurvene og de lidt kødfulde blade. Tværmål på blomsterkurv ca. 4 mm. Frøproduktion: op til ca. 7.000 frø pr. plante.

Frø:
Stavformet, længderibbet med rundt tværsnit. Overfladen er ru og har tætte rækker af hår mellem ribberne. Tusindkornsvægt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Udelukkende ved hjælp af frø.

Livsvarighed:
Sommer-enårig og overvintrende enårig.

Betydning

Arten kan findes i både efterårs- og forårssåede afgrøder i hele landet, men kendes især fra majsmarker, gårdspladser og haver. Kun ved større tætheder af Alm. Brandbæger ses egentlige udbyttetab hos afgrøderne.

Muligheder for kemisk bekæmpelse findes i 'Herbicider på Tværs'.
Flere værktøjer findes i 'Hovedmenu'.

Systematik

Dansk: Kurvblomstfamilien.
Latin: Asteraceae 

Navne på andre sprog

Dansk : Brandbæger, alm.
Tysk : Gemeines Greiskraut
Engelsk : Groundsel
Latin : Senecio vulgaris L.
Norsk : Åkersvineblom
Svensk : Korsört
EPPO (Bayer) kode : SENVU

Brandbæger, alm.: Kimplantestadium
Kimplantestadium
Brandbæger, alm.: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Brandbæger, alm.: Blomsterkurve
Blomsterkurve
Brandbæger, alm.: Voksen plante
Voksen plante
Brandbæger, alm.: Frø
Frø
Brandbæger, alm.: Fremspiring
Fremspiring

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk