Planteværn Online > Skadevoldere - Sygdomme biologi - Bygrust
Planteværn Online    
18.6 2024 undefined

Sygdomme biologi

Bygrust Previous page Next page

Gå til sygdomsnøgle

Sammendrag

Bygrust angriber kun vinter- og vårbyg. I Danmark angriber bygrust ofte så sent, at den ikke gør skade. Den stigende dyrkning af vinterbyg medfører en større risiko for betydende angreb af bygrust. Bygrusten ses som spredte afsmittende citron- til orangegule sporehobe på bladene. Bygrust kan forveksles med gulrust.

Mykologi

Bygrust har i Danmark ikke værtskifte og må overvintre på byg. Der er to former for sporer: sommer- og vintersporer. Sporehobene (pustlerne) er relativt små, fra 0,3 til 0,5 mm lange og 0,1 til 0,2 mm brede. Sommersporerne (uredosporer) findes på stilke i de gul-orange sporehuse. De er runde-ellipseformede og tæt besat med små pigge. Sporestørrelsen er 20-30 x 17-22 µm. Vintersporehusene er sorte og måler ca. 0,5 mm i diameter. Vintersporehusene er dækket af bladets overflade. Vintersporerne (teuleutosporer) er både 2- og 1-cellede. De er usymmetriske og måler 34-44 x 18-23 µm. De tocellede uredosporer måler 40-60 x 18-23 µm. Den nederste celle er smallere end den øverste. Funktionen af teuleutosporerne er ukendt. Systematik: Basidomycotina, Teliomycetes, Uredinales, Pucciniaceae.

Symptomer

Sporehobene ses især på bladoversiden og i mindre omfang på bladundersiden. Angreb optræder også på strå og bladskeder, men sjældent i aks. Farven er citrongul til orangegul. Sommersporerne sidder spredt på blade og stængler. Senere fremkommer de sorte vintersporer (teleutosporer) på undersiden af blade og stængler. Ved stærke angreb visner bladene, og planten nødmodner. Forvekslinger: Bygrust kan forveksles med angreb af gulrust, men gulrust i byg i Danmark er sjælden.

Angrebstidspunkt

I vinterbyg kan angreb optræde allerede om efteråret, men disse er uden betydning. Kraftige angreb udvikler sig ret sent i vækstperioden, oftest fra juni-juli måned.

Biologi

Bygrust er en obligat parasit, hvilket betyder, at svampen kun kan overleve på levende planter. Sommersporerne overvintrer på vinterbyg og spildkorn. Spildplanter af vår- og vinterbyg kan derfor være smittekilder for vårbyg i foråret, ligesom svampesporerne kan spredes med vinden over store afstande. Normalt er bygrustudviklingen svag om vinteren og bliver let overset. Sommersporerne sidder spredt på blade og stængler. Senere på sommeren fremkommer sorte vintersporer (teleutosporer) på undersiden af blade og stængler. Funktionen af disse er ukendt. Udviklingen af bygrust på bladene hæmmes af kraftige meldugangreb, ligesom det omvendte også er tilfældet. Klimakrav: Sporespiring sker ved 100 % luftfugtighed; vand i dråbeform er ikke nødvendig. Temperaturen skal være mellem 5 og 28°C og med optimum ved 16-20°C. Tiden fra infektion til synlige rustpustler tager 6 dage ved 25°C, 16 dage ved 10°C og 60 dage ved 5°C. Sporeproduktionen er størst ved 20°C.

Bekæmpelse

Forebyggelse: Hold afstand mellem vinter- og vårbygmarker. Anvend sorter, der er mindre modtagelige over for bygrust, og undgå for tidlig såning af vinterbyggen. Så vårbyg rettidigt, idet sen såning øger angrebsrisikoen. Varslingstjeneste: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Videncentret for Landbrug udsender varslinger. Følg med på Internettet under: Varsling/Registreringsnet. Bekæmpelse: Flere midler er anerkendte mod bygrust. Doseringsvalg, forventet pris på afgrøden, udbytteniveau m.m. påvirker rentabiliteten ved en fungicidbehandling.

Navne og udbredelse

Dansk: Bygrust. Andre navne: Rust. Udbredelse: Svampen er tilpasset et tempereret klima og kendes både i Nord- og Sydamerika, Europa til Østasien, Australien og New Zealand.

Værter og betydning

Betydning: Ved tidlige angreb kan forekomme udbyttetab på over 20 %. I de senere år har bygrust fået større betydning på grund af vinterbyggens større udbredelse kombineret med milde vintre. Værter: Både vår- og vinterbyg angribes. Flere græsarter, bl.a. inden for rajgræs, kan også være værter, men bygrust på byg antages at være specialiseret, så udelukkende byg angribes.

Navne på andre sprog

Dansk : Bygrust
Engelsk : Barley rust
Tysk : Zwergrost / Braunrost
Latin : Puccinia hordei
Norsk : Dvergrust
Svensk : Kornrost / Dvärgrost

Bygrust: Tidligt angreb af bygrust
Tidligt angreb af bygrust
Bygrust: Tidligt og kraftigt angreb af bygrust
Tidligt og kraftigt angreb af bygrust
Bygrust: Sent angreb af bygrust
Sent angreb af bygrust

 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk