Ukrudtsnøgle Vælg en nøgle: 
Agro-region: Danmark
  
   Botaniske karakteristika på bredbladet ukrudt med 2-4 løvblade (Klik på +-tegnet for at anvende nøglen)
  1. Lange og meget smalle kimblade
Valmue, korn
Pileurt, vej
Spergel, alm.
Jordrøg, læge
Vejbred, lancet
  2. Lange og smalle kimblade
Evighedsblomst, sump
Kamille, vellugtende
Vejbred, glat
Brandbæger, alm.
Brandbæger, vår
Følfod
Skræppe, kruset
Gåsefod, hvidmelet
Hundepersille
Mælde, svine
Pileurt, snerle
Bjørneklo, kæmpe
  3. Ovale til aflange-ovale kimblade
Hønsetarm, alm.
Hyrdetaske
Kamille, skive
Kamille, lugtløs
Okseøje, gul
Gåseurt, ager
Mælkebøtte
Pengeurt
Fuglegræs
Vortemælk, gaffel
Svinemælk
Kløver, hvid
Kløver, rød
Pileurt, fersken
Limurt, nat
Pileurt, bleg
Natskygge, sort
Ærenpris, vedbend
Vortemælk, skærm
Burresnerre
Tidsel, ager
Kornblomst
Skræppe, butbladet
Brøndsel, fliget
Pragtstjerne, aften
Krumhals
  4. Svagt ovale til nærmest runde kimblade samt arter med ægformede kimblade.
Gåsemad
Bakkestjerne, canadisk
Dueurt, glat
Ærenpris, mark
Nælde, stor
Bynke, grå
Vejguldkarse
Arve, rød
Nælde, liden
Kortstråle
Forglemmigej, mark
Haremad
Dværgløvefod, alm
Ærenpris, storkronet
Tvetand
Stedmoder, ager
Brandbæger, eng
Hanekro
Mynte, ager
Snerle, ager
  5. Nyreformede kimblade
Sennep, ager
Raps
Kål, ager
Kiddike
  6. Meget uregelmæssige kimblade
Storkenæb
Hejrenæb
Gulurt
  7. Kimblade findes ikke eller er endnu ikke tegnet
Kartoffel
Kærgaltetand
Padderokke, ager
Pileurt, vand
Ranunkel, lav
Røllike, alm.
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.
Skriv e-mail til planteit@seges.dk