Ukrudtsnøgle Vælg en nøgle: 
Agro-region: Danmark
  
Arve, rød
Bakkestjerne, canadisk
Bjørneklo, kæmpe
Brandbæger, alm.
Brandbæger, eng
Brandbæger, vår
Brøndsel, fliget
Burresnerre
Bynke, grå
Dueurt, glat
Dværgløvefod, alm
Evighedsblomst, sump
Forglemmigej, mark
Fuglegræs
Følfod
Gulurt
Gåsefod, hvidmelet
Gåsemad
Gåseurt, ager
Hanekro
Haremad
Hejrenæb
Hundepersille
Hyrdetaske
Hønsetarm, alm.
Jordrøg, læge
Kamille, lugtløs
Kamille, skive
Kamille, vellugtende
Kartoffel
Kiddike
Kløver, hvid
Kløver, rød
Kornblomst
Kortstråle
Krumhals
Kærgaltetand
Kål, ager
Limurt, nat
Mynte, ager
Mælde, svine
Mælkebøtte
Natskygge, sort
Nælde, liden
Nælde, stor
Okseøje, gul
Padderokke, ager
Pengeurt
Pileurt, bleg
Pileurt, fersken
Pileurt, snerle
Pileurt, vand
Pileurt, vej
Pragtstjerne, aften
Ranunkel, lav
Raps
Røllike, alm.
Sennep, ager
Skræppe, butbladet
Skræppe, kruset
Snerle, ager
Spergel, alm.
Stedmoder, ager
Storkenæb
Svinemælk
Tidsel, ager
Tvetand
Valmue, korn
Vejbred, glat
Vejbred, lancet
Vejguldkarse
Vortemælk, gaffel
Vortemælk, skærm
Ærenpris, mark
Ærenpris, storkronet
Ærenpris, vedbend
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.
Skriv e-mail til planteit@seges.dk