Demo > Strategy for Crop protection during a growing season.
Crop Protection Online   
11.8 2020 undefined

Agro-region: Denmark

Strategy for a growing season
   Previous page Next page

Seasonplan
Crop  Problem type  Crop stage -  
CropCrop stage Description of tasks Precision in timing Comments
Barley, spring  Planning


Strategy for a growing season contains a list of tasks relating to crop protection during a growing season.

In order to plan purchase of herbicides before af growing season, a field map may be used, where dominating weed species identified in previous years may be reported to 'Solve weed prolbem'. In case more fields shall preferably be treated with a joint composition of herbicides, the united compostion of weeds from more fields may be reported

Form for field registrations can be printed.

A description of procedure for registration of weeds in a field can be printed.
Planlægning
før vækstsæsonen


Tidspunktet for udførelse af opgaverne afhænger af afgrødens- og ukrudtets udviklingstrin, se nedenfor.
 
Strategiske overvejelser


I de fleste marker kan ukrudtet bekæmpes effektivt med et lavt behandlingsindeks.

Der er ikke behov for fuldstænding bekæmpelse af ukrudt. Ca. 10% dækning af ukrudt i bunden af afgrøden ved høst er acceptabelt.

Hvis der er isået udlæg, vil sortimentet af herbicider ofte være begrænset.

Behandlingsmuligheder i løbet af en hel vækstsæson kan ses i 'Herbicider på Tværs', hvor bekæmpelsesmuligheder er sorteret efter afgrøde og evt. udlæg.


Hvis der anvendes reduceret jordbehandling, skal strategien mod ukrudtet justeres, se Grøn Viden om reduceret jordbearbejdning og ukrudt.
 
 10 - 13 Inspect for weed seedlings.


Report to 'Solve problem'.
 
Når frøukrudt har ca. 2 blivende blade.
 
Hurtigt voksende arter, som f.eks. korsblomstrede arter, må gerne være lidt større, f.eks. 3-4 blade.

Ved behandling af meget småt ukrudt er der en vis risiko for, at der efter behandlingen kan spire nyt ukrudt frem. I korn vil opfølgende behandling dog kun blive nødvendigt ved store tætheder af arter, som kan spire fra relativt stor dybde, f.eks. Burresnerre.
 
 13 - 34 Inspect for Wild oat.


Report to 'Solve problem'.
Når flyvehavre har 3-4 blade.
 
Flyvehavre opdages lettest i sprøjtespor og mellem kornrækkerne.
 
 30 - 39 Inspect for perennial weeds and new- and regrowing weed plants.


Report to ’Solve weed problem’.
 
Når rodukrudt har ca. 6 blade.
 
Hvis der forventes rodukrudt i marken, kan tidlig bekæmpelse af mindre bestande af frøukrudtsarter, som MCPA også er effektiv imod, undlades.

Se effektprofil for MCPA.

Se Grøn Viden om Agertidsel - biologi og bekæmpelse.
 
 85 - 99 Inspect for Couch-grass and Sow-thistel.

Report to ’Solve problem’.
 
10-14 dage før høst eller i stubben.

Når kvik har 3-4 blade og er i god vækst.

Ager-tidsler må gerne have >6 blade, når blot de er i god vækst.
 
Kvik og andet rodukrudt kan bekæmpes med glyphosatmidler 10-14 dage før høst eller i stub (afgrøde st. 99). Der opnås tilnærmelsesvis lige så god effekt i stubben som ved før-høst behandling, såfremt ukrudtet i stubben har mindst 3-4 blade og er i vækst.

Ved behandling i stubben udelukkes muligheden for restkoncentrationer af glyphosat i afgrøden.

Se effektprofil for Roundup Bio (eller alternativ).
 
Wheat, spring  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 13 Inspect for seeded weeds.

Not fully implemented in English version…
 
When weeds have about 2 true leaves.
 
Some fast growing species, e.g. crusifers, are allowed to have up to 3-4 true leaves.

When applying herbicides to very small weeds, there may be a risk that new flushes of weeds will appear after the initial treatment. I cereals, additional treatments will normally be needed only in high densities of species, which kan germinate from relatively high soil depth, e.g. Cleavers.


gnbsp;
Wheat, winter  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 13 Inspect for seeded weeds.

Indberet til Report to the tool 'Solve problem'.

Not fully implemented in English version … 
When weeds have about 2 true leaves.


 
Some fast growing species, e.g. crusifers, are allowed to have up to 3-4 true leaves.

When applying herbicides to very small weeds, there may be a risk that new flushes of weeds will appear after the initial treatment. I cereals, additional treatments will normally be needed only in high densities of species, which kan germinate from relatively high soil depth, e.g. Cleavers.


 
Rye, winter  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 13 Inspect for seeded weeds.

Not fully implemented in English version … 
When weeds have about 2 true leaves.


 
Some fast growing species, e.g. crusifers, are allowed to have up to 3-4 true leaves.

When applying herbicides to very small weeds, there may be a risk that new flushes of weeds will appear after the initial treatment. I cereals, additional treatments will normally be needed only in high densities of species, which kan germinate from relatively high soil depth, e.g. Cleavers.


 
Barley, winter  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 13 Inspect for seeded weeds.

Not fully implemented in English version … 
When weeds have about 2 true leaves.

.
 
Some fast growing species, e.g. crusifers, are allowed to have up to 3-4 true leaves.

When applying herbicides to very small weeds, there may be a risk that new flushes of weeds will appear after the initial treatment. I cereals, additional treatments will normally be needed only in high densities of species, which kan germinate from relatively high soil depth, e.g. Cleavers.

.
 
Tricitale, winter  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 13 Inspect for seeded weeds.

Indberet til Report to the tool 'Solve problem'.

Not fully implemented in English version … 
When weeds have about 2 true leaves.

.
 
Some fast growing species, e.g. crusifers, are allowed to get up to 3-4 true leaves.

When applying herbicides to very small weeds, there may be a risk that new flushes of weeds will appear after the initial treatment. I cereals, additional treatments will normally be needed only in high densities of species, which kan germinate from relatively high soil depth, e.g. Cleavers.

.
 
Oats, spring  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 13 Inspect for seeded weeds.

Report to the tool Indberet til 'Solve problem'.

Not fully implemented in English version … 
When weeds have about 2 true leaves.


 
Some fast growing species, e.g. crusifers, are allowed to have up to 3-4 true leaves.

When applying herbicides to very small weeds, there may be a risk that new flushes of weeds will appear after the initial treatment. I cereals, additional treatments will normally be needed only in high densities of species, which kan germinate from relatively high soil depth, e.g. Cleavers.


 
Oilseed rape, winter  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 13 Inspect for seeded weeds.

Not fully implemented in English version … 
When weeds have about 2 true leaves.


 
Some fast growing species, e.g. crusifers, are allowed to have up to 3-4 true leaves.

When applying herbicides to very small weeds, there may be a risk that new flushes of weeds will appear after the initial treatment. I cereals, additional treatments will normally be needed only in high densities of species, which kan germinate from relatively high soil depth, e.g. Cleavers.


 
Barley/Peas  Summary
Tasks relating to weed control throughout a fulle growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
The correct timing of tasks depend on the crop growth stage.
 
Strategical considerations
In most fields, weeds can be controlled efficiently by use of a relatively low input of herbicides.

A total control of weeds is not required. About 10% ground cover of weeds at harvest time is acceptable.
 
 10 - 32 Inspect for seeded weeds.

Not fully implemented in English version … 
When weeds have 2 true leaves.


 
Fast growing species, e.g. crusifers, may have 3-4 true leaves at the time of field inspection.


 
Beet root, sugar  Summary
Tasks relating to weed control throughout af full growing season.

Not fully implemented in English version … 
Summary
Timing of different tasks will depend on the growth stage of the crop and the weeds, se specifications below.
 
Strategical considerations
In most fields, the weeds can be controlled efficiently using af low input of herbicides.

A total kill of weeds is not required in any crop. Generally, about 10% total ground cover of weeds at harvest time will be acceptable.
 
 10 - 11 Inspect for seeded weeds.

Not fully implemented in English version … 
From day 7 after sowing:
>15 deg. C: daily inspections
<15 deg. C: inspect every 2-3 days.

When the larger weed plants have 1-1½ true leaf, a detailed field inspection must be made. 
Herbicide applications at this timing is being referreed to as the '1st spraying' (T1)

If crusifers, which grow very fast appears, a detailed inspection must be made when these have about 2 true leaves.


 

 
Crop Protection Online is published by Department of Agroecology, Aarhus University and SEGES.
Informations for which license is not needed may be used with reference of source.

E-mail to planteit@seges.dk