Planteværn Online > Afgrøde vækststadier (BBCH-skala)
Planteværn Online   
18.6 2024 undefined
Afgrøde, vækststadier   Previous page Next page

Afgrøde 
Vækst stadie Beskrivelse Illustration
00 Før såning  
03 Før fremspiring  
10 Første blad brudt frem fra kimbladskeden 
11 1. blad helt udfoldet, spidsen af 2. blad netop synlig  
12 2. blad helt udfoldet 
13 3. blad helt udfoldet  
14 4. blad helt udfoldet  
15 5. blad helt udfoldet  
21 1. sideskud synligt 
22 2. sideskud synligt  
23 3. sideskud synligt  
24 4. sideskud synligt  
25 5. sideskud synligt  
26 6. sideskud synligt  
29 Buskning afsluttet. Sideskud retter sig op  
30 Begyndende strækning af hovedskud  
30.2 Strækning, bladene glider fra hinanden  
30.5 1. knæ (nodie) begyndende mærkbart  
30.8 1. knæ (nodie) tydeligt mærkbart  
31 1. knæ mærkbart lige over jordoverfladen 
31.2 2. knæ (nodie) mærkbart, >0,5 cm fra 1. knæ  
31.5 2. knæ (nodie) maærkbart, >1 cm fra 1. knæ  
31.8 2. knæ (nodie) maærkbart, >1,5 cm fra 1. knæ  
32 2. knæ mærkbart, mindst 2 cm afstand til 1. knæ  
33 3. knæ mærkbart, mindst 2 cm afstand til 2. knæ  
37 Spidsen af fanebladet synlig, men endnu sammenrullet  
39 Fanebladet fuldt udviklet, fanebladets bladskede synlig  
41 Fanebladets bladskede begynder at strække sig  
43 Fanebladets bladskede begynder at svulme op 
47 Fanebladets bladskede åbner sig  
49 Første stak synlig  
51 Begyndende skridning, første småaks netop synlig 
53 Akset kvart gennemskredet  
55 Akset halvt gennemskredet  
59 Akset fuldt gennemskredet  
61 Begyndende blomstring, første blomst åben  
65 Blomstringen halvvejs, 50% af aksets blomster åbne  
69 Blomstring afsluttet  
71 Kerners indhold vandagtigt  
75 Kerners indhold mælket og let grynet  
85 Kernernes indhold blødt, men tørt (dejmodent)  
87 Gulmoden, vedblivende aftryk af en fingernegl i kernen  
89 Fuldmoden (mejetærskermoden), kerner svære at knække  
93 Kernerne løsner sig frivilligt fra akset  
99 Stub  
 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk