Planteværn Online > Afgrøde vækststadier (BBCH-skala)
Planteværn Online   
21.9 2020 undefined
Afgrøde, vækststadier   Previous page Next page

Afgrøde 
Vækst stadie Beskrivelse Illustration
00 Før såning   
03 Før fremspiring   
09 Begyndende fremspiring  
10 1. akselblad synlig  
11 1. løvblad udfoldet 
12 2. løvblad udfoldet   
31 1. internodie synligt   
33 3. internodie synligt   
37 7. internodie synligt   
51 1. knopper synlige   
60 Begyndende blomstring   
69 Blomstring afsluttet   
71 10% bælge i fuld størrelse   
75 50% bælge i fuld størrelse   
79 Næsten alle bælge i fuld størrelse   
85 85% af bælge modne  
90 Høstmoden   
99 Stub   
 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk