Planteværn Online > Artsbestemmelse - Nøgle til bestemmelse af skadedyr - Skadedyr, alle afgrøder
Planteværn Online    
21.7 2024 undefined
Skadedyrsnøgle

Nøgle til bestemmelse af skadedyr

Skadedyr, alle afgrøder Previous page Next page

Sorteret efter:
Dansk navn 
    
 
    
Bladlus
(Sitobion avenae / Rhopalosiphum padi)
Bladlus (Sitobion avenae / Rhopalosiphum padi): undefinedBladlus (Sitobion avenae / Rhopalosiphum padi): undefinedBladlus (Sitobion avenae / Rhopalosiphum padi): undefinedBladlus (Sitobion avenae / Rhopalosiphum padi): undefined
Kornbladbillens larve
(Oulema melanopus)
Kornbladbillens larve (Oulema melanopus): undefinedKornbladbillens larve (Oulema melanopus): undefinedKornbladbillens larve (Oulema melanopus): undefinedKornbladbillens larve (Oulema melanopus): undefined
 
Planteværn Online udgives af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES Innovation.
Informationer må viderebringes med kildeangivelse.

Skriv e-mail til planteit@seges.dk